Bojujte o výživné pro své děti

10.04.2017

Rodič, kterému neplacení výživného na dítě od bývalého partnera komplikuje život, často nemá finanční prostředky ani sílu bojovat o svá práva. O výživném byste měli vědět:

* pokud nemáte soudem určenu vyživovací povinnost k dítěti a dítě žije pouze s Vámi, můžete vždy soud požádat o stanovení vyživovací povinnosti ze strany druhého rodiče. Není vůbec rozhodující, zda se Vaše dítě narodilo v manželství nebo je nemanželské.

* Výživné můžete požadovat až 3 roky zpětně.

* Při stanovení výše výživného se přihlíží především k tomu, aby dítě mělo stejnou životní úroveň jako jeho rodiče. Posuzují se tedy nejen příjmy, ale také movitý a nemovitý majetek, který rodič vlastní a jeho životní styl. Nevěřte výhrůžkám neplatícího rodiče, že od něj neuvidíte ani korunu, protože vydělává jen několik tisíc.

* Rozhodující slovo ohledně výše výživného má vždy konkrétní soudce. Existuje tabulka výše výživného rozdělená podle věku dítěte, avšak tato tabulka není pro soudce závazná a v praxi se jí soudci mnohdy neřídí.

* Pravidelně žádejte o zvýšení výživného. Výživné je možné zvyšovat vždy, když se změní příjmové a majetkové poměry na straně rodičů nebo podmínky a potřeby dítěte. Většinou dochází ke zvyšování výživného s rostoucím věkem dítěte a jeho nástupem na základní školu, střední školu apod.

* Vymáhejte výživné ihned po jeho splatnosti, není důvod na cokoliv čekat. Je vysoce pravděpodobné, že uspějete. Vymáhání výživného má totiž mnohem vyšší úspěšnost než jiné pohledávky.

* Exekuce na výživné má vždy přednost. Vyplatí se tedy bojovat o výživné, i když je proti neplatícímu rodiči vedeno více exekučních řízení. Nevadí, že neplatící rodič je bez zaměstnání, exekutor může nařídit srážky ze sociálních dávek, z bankovního účtu, zpeněžit movitý i nemovitý majetek.

* Vyživovací povinnost rodičů trvá, dokud není dítě schopno se samo živit, nezaniká tedy automaticky zletilostí. Pokud dítě studuje např. vysokou školu, vyživovací povinnost samozřejmě trvá. Ani věková hranice 26 let nemusí znamenat konec vyživovací povinnost, neboť zánik vyživovací povinnosti posuzuje soud vždy individuálně.

Neplacení výživného je jedním z nejčastějších trestných činů v České republice.