PRÁVO NEMOVITÝCH VĚCÍ A BALÍČKY PRÁVNÍCH SLUŽEB:

Poskytuji profesionální právní služby v oblasti práva nemovitých věcí. 

Připravím kompletní smluvní dokumentaci pro převod vlastnického práva k bytu, domu či pozemku. 

Vyberte si z nabízených balíčků právních služeb v oblasti koupě či prodeje nemovitosti, darování nebo nájmu nemovitých věcí a neváhejte mne kontaktovat KONTAKT

Balíček č. 1 Rezervační smlouva za 6.500,- Kč zahrnuje:

 1. Právní prověření nemovitosti (podle výpisu z katastru nemovitosti a nabývacího titulu)
 2. Rezervační smlouva (příprava návrhu rezervační smlouvy nebo kontrola a úprava dodané rezervační smlouvy)

Balíček č. 3 Kupní smlouva s advokátní úschovou za 14.000,- Kč zahrnuje:

 1. Právní prověření nemovitosti (podle výpisu z katastru nemovitosti a nabývacího titulu)
 2. Kupní smlouva (příprava návrhu kupní smlouvy nebo kontrola a úprava dodané kupní smlouvy)
 3. Příprava smlouvy o úschově kupní ceny a listin a realizace úschovy
 4. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (příprava nebo kontrola)
 5. 1 hodina připomínek a zapracování změn
 6. ověření podpisů na osobní schůzce
 7. podání kupní smlouvy a návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu


Právní služby v oblasti práva nemovitých věcí:


Koupě - prodej bytu, domu pozemku

 • příprava či kontrola kupní smlouvy 
 • příprava či kontrola smlouvy o úschově kupní ceny a listin
 • provedení advokátní úschovy kupní ceny a listin
 • příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • úřední ověření podpisů na smluvní dokumentaci
 • zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro kupujícího
 • právní zastoupení prodávajícího
 • právní zastoupení kupujícího
 • právní prověření nemovité věci
 • kontrola a připomínkování zástavní smlouvy
 • zastupování při jednání s protistranou a bankami
 • řešení složitější převodů (věcná břemena, zástavní práva, exekuce.

Balíček č. 2 Kupní smlouva bez advokátní úschovy za 11.000,- Kč zahrnuje:

 1. Právní prověření nemovitosti (podle výpisu z katastru nemovitosti a nabývacího titulu)
 2. Kupní smlouva (příprava návrhu kupní smlouvy nebo kontrola a úprava dodané kupní smlouvy)
 3. Kontrola smlouvy o úschově kupní ceny 
 4. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (příprava nebo kontrola)
 5. 1 hodina připomínek a zapracování změn

Balíček č. 4 Darovací smlouva za 8.500,- Kč zahrnuje:

 1. Právní prověření nemovitosti (podle výpisu z katastru nemovitosti a nabývacího titulu)
 2. Příprava darovací smlouvy
 3. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Balíček č. 5 Nájemní smlouva za 7.500,- Kč zahrnuje:

 1. Právní prověření nemovitosti (podle výpisu z katastru nemovitosti a nabývacího titulu)
 2. Příprava nájemní smlouvy


Právní služby pro realitní kanceláře a makléře

Realitním kancelářím a realitním makléřům nabízím:

 • přípravu smlouvy o zprostředkování 
 • přípravu rezervační smlouvy
 • balíček právních služeb zahrnující přípravu kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově kupní ceny a listin a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a samotné provedení advokátní úschovy kupní ceny a listin. V rámci tohoto balíčku Vás budu vždy informovat o složení a vyplacení kupní ceny do/z advokátní úschovy a podám návrh na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu
 • přípravu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • převod členských práv a povinnost v bytovém družstvu
 • úřední ověření podpisů poskytuji i mimo kancelář 
 • zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro kupujícího

Realitním kancelářím nabízím také možnost pravidelného školení jejich makléřů v oblasti realitního práva.

Nájemní právo

 • příprava či kontrola nájemní smlouvy na byt, dům či prostor sloužící podnikání
 • dodatek k nájemní smlouvě
 • příprava pachtovní smlouvy na pozemek
 • příprava předávacího protokolu
 • dohoda o skončení nájemního vztahu
 • výpověď nájmu

Další právní služby v oblasti nemovitých věcí

 • smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • darovací smlouva
 • směnná smlouva
 • smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • vypracování prohlášení vlastníka budovy a další právní služby pro společenství vlastníků jednotek
 • právní konzultace a poradenství poskytovaná bytovým družstvům a SVJ