Advokátní úschova finančních prostředků

02.03.2017

Advokátní úschova je nejčastěji využívána při prodeji nemovitých věcí, přičemž chrání obě smluvní strany před ztrátou nemovité věci nebo před ztrátou kupní ceny.

Finanční prostředky jsou vždy uschovány na zvláštním účtu vedeném na jméno advokáta. Na jednom úschovním účtu může být vždy pouze jedna úschova. Není tedy možné, aby se na jenom úschovním účtu střetly finanční prostředky více klientů. Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta.

O složení finančních prostředků na úschovní účet vystaví advokát klientovi písemné potvrzení.

Uschované finanční prostředky mohou být předány advokátovi v české i v cizí měně, a to buď v hotovosti (jednorázově maximálně 350.000,--Kč) nebo složením na účet úschovy nebo bankovním převodem.

Advokát je povinen kdykoli potvrdit klientovi stav peněžních prostředků na účtu.

Advokát je ze zákona pojištěný pro případ, že způsobí klientovi škodu při poskytování právních služeb, stejně jako notář.

Advokát je povinen oznamovat do elektronické knihy úschov vedené Českou advokátní komorou každou provedenou úschovu, díky čemuž má Česká advokátní komora přehled o činnosti advokáta a může důsledněji kontrolovat provádění úschov advokátem.