Práce nezletilých

04.03.2017

Stávající právní úprava zakotvená v ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník umožňuje nezletilému zavázat se k výkonu závislé práce, za předpokladu, že nezletilý dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

V praxi má však často patnáctiletý nezletilý zájem sjednat si pracovní poměr dopředu ještě před ukončením povinné školní docházky s tím, že do zaměstnání by nastoupil až po skončení povinné školní docházky. Nezletilí po dovršení patnácti let tak byli bez zjevného důvodu limitování v možnosti zavázat se k výkonu závislé práce, i když věděli, že po ukončení povinné školní docházky již nebudou pokračovat v dalším vzdělávání.

Zákon č. 460/2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto nadbytečnou přísnost zmírnil tak, že nezletilému postačí, aby dovršil 15 let věku k tomu, aby si mohl sjednat se zaměstnavatelem pracovní poměr ještě před tím, než ukončí povinnou školní docházku, ovšem za předpokladu, že do zaměstnání nastoupí až po jejím ukončení. Znamená to tedy, že patnáctiletý nezletilý si může hledat zaměstnání v předstihu a pracovní smlouvu může uzavřít ještě předtím, než povinnou školní docházku ukončí.