Převod nemovitých věcí bude dražší

25.06.2019

Vláda ČR navrhuje zvýšit poplatek za vklad do katastru nemovitostí z dosavadních 1000,- Kč o dvojnásobek, nově tedy na 2.000,- Kč. Vkladem se do katastru nemovitostí zapisuje vznik, změna nebo zánik vlastnického práva, tedy nejčastěji prodej-koupě a darovaní nemovitých věcí, pak také v praxi hojně zřizována věcná břemena, zástavní práva nebo předkupní práva. Pokud bude předložený návrh na zvýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí schválen, zasáhne široký okruh veřejnosti. Jako by nestačilo, že kupující při koupi nemovité věci je povinen hradit státu absurdní daň z nabytí nemovitých věcí, která ve většině případů představuje 4 % z kupní ceny nemovité věci.

Jednatelka realitní a obchodní společnosti ISHIHARA TRADING CO., s.r.o., paní Kristýna Ishihara Palšovič, s níž již několik let spolupracuji v oblasti realit a práva nemovitostí přiznala, že není návrhem na zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí příliš nadšena, zároveň však sdělila, že je její společnost připravena hradit poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí při prodeji-koupi nemovité věci za své klienty, jako činí dosud v rámci kvalitních služeb, které svým klientů poskytuje.

Bohužel nepředpokládám, že zvýšením poplatku za vklad do katastru nemovitostí dojde ke zkvalitnění služeb katastrálních úřadů ve vztahu ke klientovi. V některých případech, kdy se nelze s katastrálním úřadem i několik dnů telefonicky spojit, natož řešit nějakou komplikaci, je dle mého názoru i současný poplatek 1.000,- Kč nepřiměřeně vysoký.