Snížení kauce u nájmu bytu a domu

03.03.2017

Ustanovení § 2254 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví, že pokud si ujedná pronajímatel a nájemce, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu (kauci), že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu bytu nebo domu, nesmí být jistota vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného.

Zákon č. 460/2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník snižuje hranici maximální kauce u nájmu bytu a domu, a to ze šestinásobku měsíčního nájemného na trojnásobek měsíčního nájemného. Do této částky se nebudou započítávat zálohy na služby.

Peněžitá jistota (kauce) ve výši šestinásobku měsíčního nájemné se v praxi ukázala jako nepřiměřená vysoká a představovala zásadní překážku získání standardního bydlení pro občany s nižšími příjmy nebo příjemce nepojistných sociálních dávek.

Novela občanského zákoníku se bude vztahovat na nájemní smlouvy k bytu nebo domu uzavřené od 28. února 2017.