Úroky z dlužného výživného

17.03.2017

Další velká změna se dotkne stovek tisíc lidí v České republice. Novela občanského zákoníku - zákon č. 460/2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přináší možnost požadovat úroky z prodlení z dlužného výživného. Po rodiči, který neplatí výživné na své dítě, bude moci nově druhý rodič vymáhat výživné i s úroky. Podle statistický údajů neplní svou vyživovací povinnost v České republice 38 % rodičů, kterým byla tato povinnost uložena soudem, přičemž v 98 % se jedná o otce.

Nové ustanovení § 921 odst. 1, stanoví: "Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroků z prodlení".

Rodiči, kterému se podaří vymoci dlužné výživné po svém bývalém partnerovi v exekučním řízení nebo na základě trestního oznámení, úroky z prodlení bezpochyby finančně pomohou. Tato změna by mohla více motivovat neplatícího rodiče k řádnému a včasnému placení výživného.

Nezapomeňte však, že přiznání úroků z prodlení z dlužného výživného pro případ, že se povinný dostane do prodlení, je potřeba soudu navrhnout, soud nebude úroky z prodlení přiznávat automaticky. Pokud soud návrhu na přiznání úroků z prodlení vyhoví a povinný nebude platit včas, lze úroky vymáhat v exekučním řízení.