ODMĚNA:

Úvodní právní konzultaci Vám poskytnu bezplatně


  • odměna za právní služby je vždy sjednána vzájemnou dohodou mezi námi 
  • odměnu za právní služby Vám vždy sdělím předem, většinou na první schůzce
  • s klienty sjednávám zpravidla hodinovou/časovou odměnu 
  • vždy s Vámi projednám, zda je pro Vás výhodnější hodinová odměna nebo odměna za jednotlivé úkony právní služby
  • má obvyklá hodinová odměna se pohybuje kolem 2.200,- Kč, vždy záleží na časové a odborné náročnosti konkrétního případu
  • klientům, kteří potřebují právní služby častěji, nebo pravidelně, nabízím paušální měsíční odměnu, jejíž výhodou je nižší sazba
  • odměna za právní služby, které svým klientům poskytuji vychází ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměně advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
  • podrobné informace o odměně za právní služby Vám ráda poskytnu e-mailem nebo telefonicky